Podatność CVE-2016-9091


Publikacja: 2017-04-05

Opis:
Blue Coat Advanced Secure Gateway (ASG) 6.6 before 6.6.5.4 and Content Analysis System (CAS) 1.3 before 1.3.7.4 are susceptible to an OS command injection vulnerability. An authenticated malicious administrator can execute arbitrary OS commands with elevated system privileges.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
BlueCoat ASG and CAS OS Command Injection Vulnerability
Multiple
05.04.2017

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Bluecoat -> Advanced secure gateway 
Bluecoat -> Content analysis system software 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/97372
https://bto.bluecoat.com/security-advisory/sa138
https://www.exploit-db.com/exploits/41785/
https://www.exploit-db.com/exploits/41786/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top