Podatność CVE-2016-9261


Publikacja: 2017-02-28

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Tenable Log Correlation Engine (aka LCE) before 4.8.1 allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Tenable -> Log correlation engine 

 Referencje:
https://www.tenable.com/security/tns-2016-18

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top