Podatność CVE-2017-0053


Publikacja: 2017-03-16   Modyfikacja: 2017-03-17

Opis:
Microsoft Office 2010 SP2, Office Compatibility Pack SP3, Word 2007 SP3, Word 2010 SP2, Word 2013 SP1, Word 2013 R2 SP1, Word 2016, and Word Viewer allow remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption) via a crafted document, aka "Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability." This vulnerability is different from those described in CVE-2017-0006, CVE-2017-0019, CVE-2017-0020, CVE-2017-0030, CVE-2017-0031, and CVE-2017-0052.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> WORD 
Microsoft -> Word viewer 
Microsoft -> Office compatibility pack 
Microsoft -> Office 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/96745
http://www.securitytracker.com/id/1038010
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-0053

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top