Podatność CVE-2017-1000109


Publikacja: 2017-10-04   Modyfikacja: 2017-10-05

Opis:
The custom Details view of the Static Analysis Utilities based OWASP Dependency-Check Plugin, was vulnerable to a persisted cross-site scripting vulnerability: Malicious users able to influence the input to this plugin could insert arbitrary HTML into this view.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Owasp dependency-check 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/100227
https://jenkins.io/security/advisory/2017-08-07/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top