Podatność CVE-2017-1000245


Publikacja: 2017-11-01

Opis:
The SSH Plugin stores credentials which allow jobs to access remote servers via the SSH protocol. User passwords and passphrases for encrypted SSH keys are stored in plaintext in a configuration file.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> SSH 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2017-07-10/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top