Podatność CVE-2017-1000407


Publikacja: 2017-12-11   Modyfikacja: 2017-12-12

Opis:
The Linux Kernel 2.6.32 and later are affected by a denial of service, by flooding the diagnostic port 0x80 an exception can be triggered leading to a kernel panic.

Typ:

CWE-754

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.1/10
6.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Redhat -> Linux 
Redhat -> Virtualization host 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 
Redhat -> Enterprise linux server tus 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Linux -> Linux kernel 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/12/04/2
http://www.securityfocus.com/bid/102038
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0676
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1062
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1170
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2017-1000407
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2017/12/msg00004.html
https://usn.ubuntu.com/3583-1/
https://usn.ubuntu.com/3583-2/
https://usn.ubuntu.com/3617-1/
https://usn.ubuntu.com/3617-2/
https://usn.ubuntu.com/3619-1/
https://usn.ubuntu.com/3619-2/
https://usn.ubuntu.com/3632-1/
https://www.debian.org/security/2017/dsa-4073
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4082
https://www.spinics.net/lists/kvm/msg159809.html

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top