Podatność CVE-2017-10616


Publikacja: 2017-10-13

Opis:
The ifmap service that comes bundled with Juniper Networks Contrail releases uses hard coded credentials. Affected releases are Contrail releases 2.2 prior to 2.21.4; 3.0 prior to 3.0.3.4; 3.1 prior to 3.1.4.0; 3.2 prior to 3.2.5.0. CVE-2017-10616 and CVE-2017-10617 can be chained together and have a combined CVSSv3 score of 5.8 (CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N).

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Juniper -> Contrail 

 Referencje:
https://kb.juniper.net/JSA10819

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top