Podatność CVE-2017-10796


Publikacja: 2017-07-02   Modyfikacja: 2017-07-03

Opis:
On TP-Link NC250 devices with firmware through 1.2.1 build 170515, anyone can view video and audio without authentication via an rtsp://admin@yourip:554/h264_hd.sdp URL.

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
2.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Tp-link -> Nc250 v1 firmware 

 Referencje:
https://gist.github.com/elbauldelgeek/8f0f24c582f43f51a34b34420a385d75

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top