Podatność CVE-2017-10820


Publikacja: 2017-08-04

Opis:
Untrusted search path vulnerability in Installer of IP Messenger for Win 4.60 and earlier allows an attacker to gain privileges via a Trojan horse DLL in an unspecified directory.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IPA -> Ip messenger 

 Referencje:
https://ipmsg.org/ipmsg_dll_vulnerability.html.en
https://jvn.jp/en/jp/JVN86724730/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top