Podatność CVE-2017-10850


Publikacja: 2017-09-01

Opis:
Untrusted search path vulnerability in Installers of ART EX Driver for ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271, DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271 (Timestamp of code signing is before 12 Apr 2017 02:04 UTC.), PostScript? Driver + Additional Feature Plug-in + PPD File for ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271, DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271 (Timestamp of code signing is before 12 Apr 2017 02:10 UTC.), XPS Print Driver for ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271, DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271 (Timestamp of code signing is before 3 Nov 2017 23:48 UTC.), ART EX Direct FAX Driver for ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271, DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271 (Timestamp of code signing is before 26 May 2017 07:44 UTC.), Setting Restore Tool for ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271, DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271 (Timestamp of code signing is before 25 Aug 2015 08:51 UTC.) allows an attacker to gain privileges via a Trojan horse DLL in an unspecified directory.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Fujixerox -> Apeosport-vi 
Fujixerox -> Docucentre-vi 

 Referencje:
http://www.fujixerox.co.jp/company/news/notice/2017/0831_rectification_work.html
https://jvn.jp/en/jp/JVN09769017/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top