Podatność CVE-2017-11148


Publikacja: 2017-08-11   Modyfikacja: 2017-08-12

Opis:
Server-side request forgery (SSRF) vulnerability in link preview in Synology Chat before 1.1.0-0806 allows remote authenticated users to access intranet resources via unspecified vectors.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> CHAT 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/100310
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_38_Chat

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top