Podatność CVE-2017-11156


Publikacja: 2017-08-14   Modyfikacja: 2017-08-15

Opis:
Synology Download Station 3.8.x before 3.8.5-3475 and 3.x before 3.5-2984 uses weak permissions (0777) for ui/dlm/btsearch directory, which allows remote authenticated users to execute arbitrary code by uploading an executable via unspecified vectors.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Download station 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_28_Download_Station

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top