Podatność CVE-2017-11157


Publikacja: 2017-08-30   Modyfikacja: 2017-08-31

Opis:
Multiple untrusted search path vulnerabilities in the installer in Synology Cloud Station Backup before 4.2.5-4396 on Windows allow local attackers to execute arbitrary code and conduct DLL hijacking attacks via a Trojan horse (1) shfolder.dll, (2) ntmarta.dll, (3) secur32.dll or (4) dwmapi.dll file in the current working directory.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Cloud station backup 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_50_Cloud_Station_Backup

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top