Podatność CVE-2017-11308


Publikacja: 2018-05-19

Opis:
Adobe Acrobat and Reader versions 2017.012.20098 and earlier, 2017.011.30066 and earlier, 2015.006.30355 and earlier, 11.0.22 and earlier have an exploitable heap overflow vulnerability. Successful exploitation could lead to arbitrary code execution in the context of the current user.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Acrobat 2017 
Adobe -> Acrobat dc 
Adobe -> Acrobat reader 2017 
Adobe -> Acrobat reader dc 
Adobe -> Acrobat xi 
Adobe -> Reader xi 

 Referencje:
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb17-36.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top