Podatność CVE-2017-11351


Publikacja: 2017-09-13

Opis:
Axesstel MU553S MU55XS-V1.14 devices have a default password of admin for the admin account.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Axesstel -> Mu553s firmware 

 Referencje:
https://iscouncil.blogspot.com/2017/08/multiple-vulnerabilities-in-axesstel.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top