Podatność CVE-2017-12731


Publikacja: 2017-09-08   Modyfikacja: 2017-09-09

Opis:
A SQL Injection issue was discovered in OPW Fuel Management Systems SiteSentinel Integra 100, SiteSentinel Integra 500, and SiteSentinel iSite ATG consoles with the following software versions: older than V175, V175-V189, V191-V195, and V16Q3.1. The application is vulnerable to injection of malicious SQL queries via the input from the client.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opwglobal -> Sitesentinel integra 100 firmware 
Opwglobal -> Sitesentinel isite atg firmware 
Opwglobal -> Sitesentinel integra 500 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/100563
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-243-04

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top