Podatność CVE-2017-12852


Publikacja: 2017-08-15

Opis:
The numpy.pad function in Numpy 1.13.1 and older versions is missing input validation. An empty list or ndarray will stick into an infinite loop, which can allow attackers to cause a DoS attack.

Typ:

CWE-835

(Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Numpy -> Numpy 

 Referencje:
https://github.com/BT123/testcasesForMyRequest/tree/master/CVE-2017-12852
https://github.com/numpy/numpy/issues/9560#issuecomment-322395292

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top