Podatność CVE-2017-12938


Publikacja: 2017-08-18

Opis:
UnRAR before 5.5.7 allows remote attackers to bypass a directory-traversal protection mechanism via vectors involving a symlink to the . directory, a symlink to the .. directory, and a regular file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Rarlab -> Unrar 

 Referencje:
http://seclists.org/oss-sec/2017/q3/290

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top