Podatność CVE-2017-12942


Publikacja: 2017-08-18

Opis:
libunrar.a in UnRAR before 5.5.7 has a buffer overflow in the Unpack::LongLZ function.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Rarlab -> Unrar 

 Referencje:
http://seclists.org/oss-sec/2017/q3/290
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10241
https://security.gentoo.org/glsa/201709-24

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top