Podatność CVE-2017-13728


Publikacja: 2017-08-29

Opis:
There is an infinite loop in the next_char function in comp_scan.c in ncurses 6.0, related to libtic. A crafted input will lead to a remote denial of service attack.

Typ:

CWE-835

(Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Ncurses 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1484274
https://security.gentoo.org/glsa/201804-13

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top