Podatność CVE-2017-14000


Publikacja: 2017-10-04   Modyfikacja: 2017-10-05

Opis:
An Improper Authentication issue was discovered in Ctek SkyRouter Series 4200 and 4400, all versions prior to V6.00.11. By accessing a specific uniform resource locator (URL) on the web server, a malicious user is able to access the application without authenticating.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ctekproducts -> Skyrouter z4200 firmware 
Ctekproducts -> Skyrouter z4400 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/100953
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-264-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top