Podatność CVE-2017-14176


Publikacja: 2017-11-27

Opis:
Bazaar through 2.7.0, when Subprocess SSH is used, allows remote attackers to execute arbitrary commands via a bzr+ssh URL with an initial dash character in the hostname, a related issue to CVE-2017-9800, CVE-2017-12836, CVE-2017-12976, CVE-2017-16228, CVE-2017-1000116, and CVE-2017-1000117.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Bazaar 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2017/CVE-2017-14176.html
http://www.ubuntu.com/usn/usn-3411-1
https://bugs.debian.org/874429
https://bugs.launchpad.net/bzr/+bug/1710979
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1486685
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1058214
https://www.debian.org/security/2017/dsa-4052

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top