Podatność CVE-2017-14371


Publikacja: 2017-10-11   Modyfikacja: 2017-10-12

Opis:
RSA Archer GRC Platform prior to 6.2.0.5 is affected by reflected cross-site scripting via the request URL. Attackers could potentially exploit this to execute arbitrary HTML in the user's browser session in the context of the affected RSA Archer application.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
RSA -> Archer grc platform 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Oct/12
http://www.securityfocus.com/bid/101195
http://www.securitytracker.com/id/1039518

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top