Podatność CVE-2017-14372


Publikacja: 2017-10-11   Modyfikacja: 2017-10-12

Opis:
RSA Archer GRC Platform prior to 6.2.0.5 is affected by reflected cross-site scripting vulnerabilities via certain RSA Archer Help pages. Attackers could potentially exploit this to execute arbitrary HTML in the user's browser session in the context of the affected RSA Archer application.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
RSA -> Archer grc platform 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Oct/12
http://www.securityfocus.com/bid/101195
http://www.securitytracker.com/id/1039518

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top