Podatność CVE-2017-14376


Publikacja: 2017-10-31   Modyfikacja: 2017-11-01

Opis:
EMC AppSync Server prior to 3.5.0.1 contains database accounts with hardcoded passwords that could potentially be exploited by malicious users to compromise the affected system.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Appsync 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Oct/68
http://www.securityfocus.com/bid/101626

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top