Podatność CVE-2017-14377


Publikacja: 2017-11-29

Opis:
EMC RSA Authentication Agent for Web: Apache Web Server version 8.0 and RSA Authentication Agent for Web: Apache Web Server version 8.0.1 prior to Build 618 have a security vulnerability that could potentially lead to authentication bypass.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
RSA -> Authentication agent for web 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Nov/46
http://www.securityfocus.com/bid/101980
http://www.securitytracker.com/id/1039876

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top