Podatność CVE-2017-14484


Publikacja: 2017-09-15

Opis:
The Gentoo sci-mathematics/gimps package before 28.10-r1 for Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) allows local users to gain privileges by creating a hard link under /var/lib/gimps, because an unsafe "chown -R" command is executed.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Gentoo -> Sci-mathematics-gimps 

 Referencje:
https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=603408

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top