Podatność CVE-2017-14525


Publikacja: 2017-09-27   Modyfikacja: 2017-09-28

Opis:
Multiple open redirect vulnerabilities in OpenText Documentum Webtop 6.8.0160.0073 allow remote attackers to redirect users to arbitrary web sites and conduct phishing attacks via a (1) URL in the startat parameter to xda/help/en/default.htm or (2) /%09/ (slash encoded horizontal tab slash) followed by a domain in the redirectUrl parameter to xda/component/virtuallinkconnect.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
OpenText Documentum Administrator / Webtop Open Redirection
Jakub Palaczynsk...
27.09.2017

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Opentext -> Documentum administrator 
Opentext -> Documentum webtop 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Sep/57
https://knowledge.opentext.com/knowledge/llisapi.dll/Open/68982774

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top