Podatność CVE-2017-14597


Publikacja: 2017-09-19

Opis:
AdminPanel in AfterLogic WebMail 7.7 and Aurora 7.7.5 has XSS via the txtDomainName field to adminpanel/modules/pro/inc/ajax.php during addition of a domain.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Afterlogic -> Aurora 
Afterlogic -> Webmail 

 Referencje:
https://auroramail.wordpress.com/2017/08/28/vulnerability-in-webmailaurora-closed/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top