Podatność CVE-2017-14698


Publikacja: 2018-01-29

Opis:
ASUS DSL-AC51, DSL-AC52U, DSL-AC55U, DSL-N55U C1, DSL-N55U D1, DSL-AC56U, DSL-N10_C1, DSL-N12U C1, DSL-N12E C1, DSL-N14U, DSL-N14U-B1, DSL-N16, DSL-N16U, DSL-N17U, DSL-N66U, and DSL-AC750 routers allow remote attackers to change passwords of arbitrary users via the http_passwd parameter to mod_login.asp.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
ASUS -> Dsl-n66u firmware 
ASUS -> Dsl-ac51 firmware 
ASUS -> Dsl-ac52u firmware 
ASUS -> Dsl-ac55u firmware 
ASUS -> Dsl-ac56u firmware 
ASUS -> Dsl-ac750 firmware 
ASUS -> Dsl-n10 c1 firmware 
ASUS -> Dsl-n12e c1 firmware 
ASUS -> Dsl-n12u c1 firmware 
ASUS -> Dsl-n14u-b1 firmware 
ASUS -> Dsl-n14u firmware 
ASUS -> Dsl-n16 firmware 
ASUS -> Dsl-n16u firmware 
ASUS -> Dsl-n17u firmware 
ASUS -> Dsl-n55u c1 firmware 
ASUS -> Dsl-n55u d1 firmware 

 Referencje:
https://www.asus.com/Networking/DSL-N14U-B1/HelpDesk_BIOS/
https://www.securityartwork.es/2018/01/25/some-vulnerability-in-asus-routers/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top