Podatność CVE-2017-14699


Publikacja: 2018-01-29

Opis:
Multiple XML external entity (XXE) vulnerabilities in the AiCloud feature on ASUS DSL-AC51, DSL-AC52U, DSL-AC55U, DSL-N55U C1, DSL-N55U D1, DSL-AC56U, DSL-N10_C1, DSL-N12U C1, DSL-N12E C1, DSL-N14U, DSL-N14U-B1, DSL-N16, DSL-N16U, DSL-N17U, DSL-N66U, and DSL-AC750 routers allow remote authenticated users to read arbitrary files via a crafted DTD in (1) an UPDATEACCOUNT or (2) a PROPFIND request.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
ASUS -> Dsl-n66u firmware 
ASUS -> Dsl-ac51 firmware 
ASUS -> Dsl-ac52u firmware 
ASUS -> Dsl-ac55u firmware 
ASUS -> Dsl-ac56u firmware 
ASUS -> Dsl-ac750 firmware 
ASUS -> Dsl-n10 c1 firmware 
ASUS -> Dsl-n12e c1 firmware 
ASUS -> Dsl-n12u c1 firmware 
ASUS -> Dsl-n14u-b1 firmware 
ASUS -> Dsl-n14u firmware 
ASUS -> Dsl-n16 firmware 
ASUS -> Dsl-n16u firmware 
ASUS -> Dsl-n17u firmware 
ASUS -> Dsl-n55u c1 firmware 
ASUS -> Dsl-n55u d1 firmware 

 Referencje:
https://www.asus.com/Networking/DSL-N14U-B1/HelpDesk_BIOS/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top