Podatność CVE-2017-14757


Publikacja: 2017-10-02   Modyfikacja: 2017-10-03

Opis:
OpenText Document Sciences xPression (formerly EMC Document Sciences xPression) v4.5SP1 Patch 13 (older versions might be affected as well) is prone to SQL Injection: /xDashboard/html/jobhistory/downloadSupportFile.action, parameter: jobRunId. In order for this vulnerability to be exploited, an attacker must authenticate to the application first.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
OpenText Document Sciences xPression 4.5SP1 Patch 13 documentId SQL Injection
Marcin Woloszyn
03.10.2017

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opentext -> Document sciences xpression 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Oct/8
https://knowledge.opentext.com/knowledge/llisapi.dll/Open/68982774
https://www.exploit-db.com/exploits/42939/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top