Podatność CVE-2017-14759


Publikacja: 2017-10-02   Modyfikacja: 2017-10-03

Opis:
OpenText Document Sciences xPression (formerly EMC Document Sciences xPression) v4.5SP1 Patch 13 (older versions might be affected as well) is prone to an XML External Entity vulnerability: /xFramework/services/QuickDoc.QuickDocHttpSoap11Endpoint/. An unauthenticated user is able to read directory listings or system files, or cause SSRF or Denial of Service.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opentext -> Document sciences xpression 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Sep/97
https://knowledge.opentext.com/knowledge/llisapi.dll/Open/68982774

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top