Podatność CVE-2017-14942


Publikacja: 2017-09-29   Modyfikacja: 2017-09-30

Opis:
Intelbras WRN 150 devices allow remote attackers to read the configuration file, and consequently bypass authentication, via a direct request for cgi-bin/DownloadCfg/RouterCfm.cfg containing an admin:language=pt cookie.

Typ:

CWE-552

(Files or Directories Accessible to External Parties)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intelbras -> Wrn 150 firmware 

 Referencje:
http://whiteboyz.xyz/authentication-bypass-intelbras-wrn-150.html
https://www.exploit-db.com/exploits/42916/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top