Podatność CVE-2017-14960


Publikacja: 2018-01-04

Opis:
xDashboard in OpenText Document Sciences xPression (formerly EMC Document Sciences xPression) v4.5SP1 Patch 13 has SQL Injection.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
EMC xPression 4.5SP1 Patch 13 model.jobHistoryId SQL Injection
Pawel Gocyla
04.01.2018

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Opentext -> Document sciences xpression 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2018/Jan/6
http://www.securityfocus.com/bid/102419
https://www.exploit-db.com/exploits/43422/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top