Podatność CVE-2017-15327


Publikacja: 2018-04-11

Opis:
S12700 V200R005C00, V200R006C00, V200R006C01, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C20, V200R008C00, V200R008C06, V200R009C00, V200R010C00, S7700 V200R001C00, V200R001C01, V200R002C00, V200R003C00, V200R005C00, V200R006C00, V200R006C01, V200R007C00, V200R007C01, V200R008C00, V200R008C06, V200R009C00, V200R010C00, S9700 V200R001C00, V200R001C01, V200R002C00, V200R003C00, V200R005C00, V200R006C00, V200R006C01, V200R007C00, V200R007C01, V200R008C00, V200R009C00, V200R010C00 have an improper authorization vulnerability on Huawei switch products. The system incorrectly performs an authorization check when a normal user attempts to access certain information which is supposed to be accessed only by authenticated user. Successful exploit could cause information disclosure.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Huawei -> S12700 firmware 
Huawei -> S7700 firmware 
Huawei -> S9700 firmware 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20180328-01-authentication-en

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top