Podatność CVE-2017-15397


Publikacja: 2018-02-07   Modyfikacja: 2018-02-08

Opis:
Inappropriate implementation in ChromeVox in Google Chrome OS prior to 62.0.3202.74 allowed a remote attacker in a privileged network position to observe or tamper with certain cleartext HTTP requests by leveraging that position.

Typ:

CWE-311

(Missing Encryption of Sensitive Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Google -> Chrome os 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/102435
https://chromereleases.googleblog.com/2017/10/stable-channel-update-for-chrome-os_27.html
https://crbug.com/627300
https://wwws.nightwatchcybersecurity.com/2018/01/01/chromeos-doesnt-always-use-ssl-during-startup-cve-2017-15397/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top