Podatność CVE-2017-1583


Publikacja: 2017-10-24   Modyfikacja: 2017-10-25

Opis:
IBM WebSphere Application Server (IBM Liberty for Java for Bluemix 3.13)could allow a remote attacker to obtain sensitive information caused by improper error handling by MyFaces in JSF.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Liberty 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22009704
http://www.securityfocus.com/bid/101522
http://www.securitytracker.com/id/1039695
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/132342

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top