Podatność CVE-2017-15867


Publikacja: 2017-10-24

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the user-login-history plugin through 1.5.2 for WordPress allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) date_from, (2) date_to, (3) user_id, (4) username, (5) country_name, (6) browser, (7) operating_system, or (8) ip_address parameter to admin/partials/listing/listing.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
WordPress User Login History 1.5.2 Cross Site Scripting
Nicolas Buzy-Deb...
01.11.2017

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
User-login-history project -> User-login-history 

 Referencje:
https://github.com/faiyazalam/WordPress-plugin-user-login-history/commit/519341a7dece59e2c589b908a636e6cf12a61741
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/8939

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top