Podatność CVE-2017-15887


Publikacja: 2017-11-07

Opis:
An improper restriction of excessive authentication attempts vulnerability in /principals in Synology CardDAV Server before 6.0.7-0085 allows remote attackers to obtain user credentials via a brute-force attack.

Typ:

CWE-307

(Improper Restriction of Excessive Authentication Attempts)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> Carddav server 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_64_CardDAV_Server

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top