Podatność CVE-2017-15892


Publikacja: 2017-12-28

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Slash Command Creator in Synology Chat before 2.0.0-1124 allow remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via (1) COMMAND, (2) COMMANDS INSTRUCTION, or (3) DESCRIPTION parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> CHAT 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_78

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top