Podatność CVE-2017-15950


Publikacja: 2017-10-31

Opis:
Flexense SyncBreeze Enterprise version 10.1.16 is vulnerable to a buffer overflow that can be exploited for arbitrary code execution. The flaw is triggered by providing a long input into the "Destination directory" field, either within an XML document or through use of passive mode.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
SyncBreeze 10.1.16 Buffer Overflow
Rafael Machado
29.03.2021

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Flexense -> Syncbreeze 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Oct/64

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top