Podatność CVE-2017-16071


Publikacja: 2018-06-06   Modyfikacja: 2018-06-07

Opis:
nodemailer-js was a malicious module published with the intent to hijack environment variables. It has been unpublished by npm.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Nodemailer-js project -> Nodemailer-js 

 Referencje:
https://nodesecurity.io/advisories/510

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top