Podatność CVE-2017-16086


Publikacja: 2018-06-06   Modyfikacja: 2018-06-07

Opis:
ua-parser is a port of Browserscope's user agent parser. ua-parser is vulnerable to a ReDoS (Regular Expression Denial of Service) attack when given a specially crafted UserAgent header.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Ua-parser project -> Ua-parser 

 Referencje:
https://nodesecurity.io/advisories/316

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top