Podatność CVE-2017-16232


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
** DISPUTED ** LibTIFF 4.0.8 has multiple memory leak vulnerabilities, which allow attackers to cause a denial of service (memory consumption), as demonstrated by tif_open.c, tif_lzw.c, and tif_aux.c. NOTE: Third parties were unable to reproduce the issue.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
LibTIFF 4.0.8 Memory Leak
Jiawang Zhang
23.12.2018

Typ:

CWE-772

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUSE -> Linux enterprise desktop 
SUSE -> Linux enterprise server 
SUSE -> Linux enterprise software development kit 
Opensuse -> LEAP 
Libtiff -> Libtiff 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-01/msg00036.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-01/msg00041.html
http://packetstormsecurity.com/files/150896/LibTIFF-4.0.8-Memory-Leak.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2018/Dec/32
http://seclists.org/fulldisclosure/2018/Dec/47
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/11/01/11
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/11/01/3
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/11/01/7
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/11/01/8
http://www.securityfocus.com/bid/101696

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top