Podatność CVE-2017-16679


Publikacja: 2017-12-12

Opis:
URL redirection vulnerability in SAP's Startup Service, SAP KERNEL 32 NUC, SAP KERNEL 32 Unicode, SAP KERNEL 64 NUC, SAP KERNEL 64 Unicode 7.21, 7.21EXT, 7.22 and 7.22EXT; SAP KERNEL 7.21, 7.22, 7.45, 7.49 and 7.52, that allows an attacker to redirect users to a malicious site.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Sap kernel 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/102157
https://blogs.sap.com/2017/12/12/sap-security-patch-day-december-2017/
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2520995

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top