Podatność CVE-2017-16770


Publikacja: 2018-02-27

Opis:
File and directory information exposure vulnerability in SYNO.SurveillanceStation.PersonalSettings.Photo in Synology Surveillance Station before 8.1.2-5469 allows remote authenticated users to obtain other user's sensitive files via the filename parameter.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> Surveillance station 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_77

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top