Podatność CVE-2017-16772


Publikacja: 2018-03-22

Opis:
Improper input validation vulnerability in SYNOPHOTO_Flickr_MultiUpload in Synology Photo Station before 6.8.3-3463 and before 6.3-2971 allows remote authenticated users to execute arbitrary codes via the prog_id parameter.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Photo station 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_18_02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top