Podatność CVE-2017-16773


Publikacja: 2018-07-05

Opis:
Improper authorization vulnerability in Highlight Preview in Synology Universal Search before 1.0.5-0135 allows remote authenticated users to bypass permission checks for directories in POSIX mode.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Universal search 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_18_27

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top