Podatność CVE-2017-17305


Publikacja: 2018-08-21

Opis:
Some Huawei Firewall products USG2205BSR V300R001C10SPC600; USG2220BSR V300R001C00; USG5120BSR V300R001C00; USG5150BSR V300R001C00 have a Bleichenbacher Oracle vulnerability in the IPSEC IKEv1 implementations. Remote attackers can decrypt IPSEC tunnel ciphertext data by leveraging a Bleichenbacher RSA padding oracle. Cause a Bleichenbacher oracle attack. Successful exploit this vulnerability can impact IPSec tunnel security.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Huawei -> Usg2205bsr firmware 
Huawei -> Usg2220bsr firmware 
Huawei -> Usg5120bsr firmware 
Huawei -> Usg5150bsr firmware 

 Referencje:
https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20180813-01-Bleichenbacher-en

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top